Школа плавання CitySwim

Ваш перший крок у дивовижний світ плавання

Правила користування сайтом

1. Загальні положення

1.1 Ця Угода про умови використання сайту (далі - Угода) відноситься до сайту cityswim.ua і регулює відносини між Адміністрацією сайту cityswim.ua (далі - Сайт) і Користувачем даного Сайту.

1.2. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-яку годину змінювати, умови цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.3 Незнання умов цієї Угоди не звільняє від обов'язку дотримуватися її умов.

Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

"Сайт" - сайт, розташований на доменному імені cityswim.ua.

"Адміністрація сайту" - особи уповноважені на управління Сайтом ТОВ "СітіСвім".

"Користувач сайту" - будь-яка особа, яка використовує Сайт.

2. Предмет Угоди

2.1 Предметом цієї Угоди є умови надання Користувачеві Сайту доступу до матеріалів інформаційного характеру, що містяться на Сайті, і сервісу Сайту. Сайт надає Користувачеві доступ до такої інформації: до статей, фото та відео матеріалів Сайту, блогу.

2.2 Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі на даний момент розділи Сайту, а також будь-які їхні подальші модифікації та додаткові послуги (сервіс), що з'являються надалі.

2.3. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи Сайт Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Адміністрація Сайту має право:

3.1.1. Змінювати Угоду. Зміни набувають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

3.1.2. Обмежити доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

3.1.3 Розміщувати результати фізичної активності Користувача (Клієнта), відгуки, фотографії на Сайті та в соціальних мережах, за наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

3.2.1. розміщувати Угоду про умови користування Сайтом на Сайті.

3.2.2 У разі розміщення результатів фізичної активності Користувача (Клієнта), розміщувати відгуки, фотографії на Сайті та в соціальних мережах, виключно за наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Використовувати Сайт за умови дотримання цієї Угоди.

3.3.2. Ставити Адміністрації сайту питання, що стосуються використання Сайту.

3.3.3. Користуватися Сайтом виключно в особистих некомерційних цілях і порядку, передбаченому Угодою та не забороненому законодавством.

4. Користувач Сайту зобов'язується

4.1 Дотримуватися рекомендацій з Сайту тільки за умови відсутності протипоказань медичного або іншого характеру.

4.2 Дотримуватися майнових і не майнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3 Не робити дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.

4.4 Уникати будь-яких дій, унаслідок яких може бути порушено законодавство.

4.5 Не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для несанкціонованого доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.6 Не обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісом Сайту.

4.7 Не порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті.

4.8 Не відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача Сайту.

4.9 Не використовувати Сайт та його Вміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також не підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інших осіб.

4.10. Користувач зобов'язується негайно припинити використання матеріалів Сайту за наявності будь-яких хворобливих відчуттів, а також у разі виникнення проблем зі здоров'ям.

5. Інші умови використання Сайту

5.1 Сайт і вміст, що входить до складу Сайту, належить ТОВ "СітіСвім" і управляється Адміністрацією сайту.

5.2 Вміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений у будь-який спосіб, а також розміщений у мережі інтернет або засобах масової інформації, на фізичних носіях повністю та/або частково без попередньої письмової згоди ТОВ "СітіСвім" та Адміністрації Сайту.

5.3 Вміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4 Права на всі торговельні марки, авторські права, інші права інтелектуальної власності щодо інформації, яка міститься на Сайті (а також принцип організації та структура вебсайту), код Сайту належать ТОВ "СітіСвім" і охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права".

5.5 Права на тексти, фотографії, ілюстрації, графічні матеріали та відеоролики, використані на Сайті, належать ТОВ "СітіСвім".

5.6 Адміністрація сайту дозволяє Користувачеві використовувати інформацію з Сайту тільки для особистого некомерційного використання.

5.7 Адміністрація сайту має право в будь-яку Годину без попереднього повідомлення Користувача вносити зміни в матеріали на Сайті.

6. Відповідальність і вирішення спорів

6.1 Користуючись Сайтом, Користувач несе повну відповідальність за свої дії та наслідки використання інформації з Сайту.

6.2 Користувач Сайту зобов'язується дотримуватися цієї Угоди і буде використовувати Сайт під свою особисту відповідальність.

6.3 При будь-якому використанні Сайту вважається, що Користувач прийняв цю Угоду.

6.4 Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, зокрема шкоду здоров'ю, що виникли в результаті використання матеріалів Сайту.

6.5 Користувачі зобов'язуються захистити своє технічне обладнання від вірусів, Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності щодо захисту обладнання Користувача від вірусів.

6.6 Адміністрація сайту не несе відповідальності за: затримки або збої в процесі роботи Сайту, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого роду неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їхньою роботою.

6.7 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6.8 Адміністрація сайту, ТОВ "СітіСвім" не несуть відповідальності за наслідки використання Користувачем матеріалів Сайту.

6.9 Адміністрація сайту, ТОВ "СітіСвім" не несуть відповідальності за використання Користувачем інформації з Сайту, без консультації та без дозволу лікаря.